පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ PRINTER එකේ තීන්ත බොහෝ කාලයකට ඉතුරු කරගමුද ? මෘදුකාංගයක් ...

ඔබ PRINTER එකක් භාවිතා කරන්නේනම් දන්නවා ඇති තීන්තවල වියදම ... එත් එකත් එච්චරම ගානක් නැහැ කිව්වොත් එකේ CARDRIDGE වල තීන්ත ටක් ගාල ඉවර වෙනවා ...

ඔබ PRINTER එකක් භාවිතා කරන්නේනම් දන්නවා ඇති තීන්තවල වියදම ... එත් එකත් එච්චරම ගානක් නැහැ කිව්වොත් එකේ CARDRIDGE වල තීන්ත ටක් ගාල ඉවර වෙනවා  . මෙවාටනම් සෑහෙන ගණන් ගෙවන්න වෙනවා . ඉතින් ගොඩදෙනෙක් මේක REFILL කරන්නත් කැමති නැනේ . ඉතින් මේකට හොඳ විසඳුමක් මම අද ගෙනාව . මේක මෘදුකාංගයක් .


මේ මෘදුකාංගය පහත බොත්තමින් බාගන්න . 


බාගත් පසු INSTALL කරන්න . දැන් බලන්නකෝ . හැම PRINT OUT එකදිම ඒක වැටෙයි . ඔයා එහෙම කිහිපයක් ගත්තාම පැත්තෙන් පෙනෙයි ඔයාගේ ඉතිරිය . නමුත් ඊටත් වඩා මුදලක් ඉතිරි වෙනවා . සාමාන්‍යයෙන් PRINTOUT 100 ගන්න විට මේකෙන් 200 කටත් වඩා ගන්න පුළුවන් .

0 comments: