පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

බිල් මාමා ගේ අලුත්ම 10 මෙහෙමයි

මිට දින කිහිපයකට පෙර MICROSOFT ආයතනයේ ටෙරී මයර්සන් විසින් WINDOWS 10 ගැන ලෝකය දැනුවත් කරන ලදී . නවතම විශේසහ්න්ග කිහිපයකින් සමන්විත මෙය WIND...

මිට දින කිහිපයකට පෙර MICROSOFT ආයතනයේ ටෙරී මයර්සන් විසින් WINDOWS 10 ගැන ලෝකය දැනුවත් කරන ලදී . නවතම විශේසහ්න්ග කිහිපයකින් සමන්විත මෙය WINDOWS 8 ඇතුළු WINDOWS මෙන්ම අනෙක් මෙහෙයුම් පද්දති වලට හොඳ අභියෝගයක් වෙතයි MICROSOFT ඉහල පුටු මත පළකරයි .


නවතම විශේෂාංග රාශියකින් සමන්විත මෙම WINDOWS 10 WINDOWS XP , 7 , 8 ආදී සියලුම සන්ස්කරනයන්ගේ ආබාශය ලැබුවකි .

තවද මෙහි WINDOWS 7 හා 8 මිශ්‍ර START මෙනුවක් දැකිය හැකි වීම ලක්ෂණයකි . එම නිසා මෙහි වින්ඩොව්ස් 8 APPS ද RUN කල හැක .


එතෙක්කම මේකේ MULTI TASK පහසු කම වැඩි දියුණු කරලා තියන නිසා එක සැරේට DESKTOP කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන් .

මෙහි WINDOWS තාක්ෂණික සහය සම්බන්ධවද වඩාත් සැලකිලිමත්ව ඇත .

SPECIALIFICATIONS......

TOUCH උපාංග මෙන්ම සාමාන්‍ය TOUCH නොවන උපාංග වලටද සරිලන පරිදි මෙම OS එක නිර්මිතය .

මිට පෙර ඔබ WINDOWS 9 , WINDOWS BLUE , THRESHOLD ලෙස දන සිටි OS එක වින්ඩෝස් 8 හි UPDATE එකක් ලෙස නිකුත් කිරීමට සුදානම් බව කියවේ . 

මේ අලුත්ම 10 ගැන වීඩියෝවක් .

2 comments:

Unknown said...

එලාස් මිනිහෝ මේව කියනවට තෑන්ක්ස් වෙන්න ඕන

Pasindu said...

Wlcome