පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔයාගේ android phone එක root නොකර සිංහල බලමු .

අද බොහෝ දෙනෙක් ගාව android තියනවා .එත් සමහරුන්ට ලොකු ගැටළුවක් තියෙනවා සිංහල පෙන්නේ නැති එක . එකට root කරන්න ඕනේ කියලත් සමහරු කියනවා . එත් බ...

අද බොහෝ දෙනෙක් ගාව android තියනවා .එත් සමහරුන්ට ලොකු ගැටළුවක් තියෙනවා සිංහල පෙන්නේ නැති එක . එකට root කරන්න ඕනේ කියලත් සමහරු කියනවා . එත් බොහෝ දෙනෙක් කැමති නැහැ . ඉතින් මෙන්න ගෙනාව කදිම පහසුම ඉක්මන්ම විසඳුම .


android දුරකතනයේ සිංහල ඕනේ අන්තර්ජාලයට පිවිසෙද්දී . මොකද අනික් වෙලාවට වැඩක් නැහැනේ . ඉතින් මේකට විසඳුමක් අද මම හොයාගත්තා . මේක පොඩි app එකක් . ඇත්තටම වෙබ් browser එකක් . මේක හරියට ඔපෙරා , uc වගේ එකක් . ඒවගේම වේගවත් . ඉතින් මේකේ නම සියලු වෙබ් browser . මක පහතින් බාගන්න .


සැලකිය යුතුයි . - මෙහි අවශ්‍ය ලින්කුව ගැසීමෙන් page එක load වෙන අතර load වූ පසු ද ස්වාල්පවෙලාවක් සිංහල පෙනීමට ගතවිය හැකි බව සලකන්න .internet වේගය මත එය රන්දාපවතියි .

0 comments: