පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණක කැමරාව ඔබේ නිවසේ ආරක්ෂාව උදෙසා [cctv]

CCTV කියන දේ අද ලෝකයේ නැතුව ම බැරි දෙයක් වෙමින් පවතින්නේ . දිනෙන් දින සිදුවන සොරකම් ආදී විවිද මංකොල කෑම් ආදිය නිතිය ඉදිරියට පමුණුවන්න මෙන්ම...

CCTV කියන දේ අද ලෝකයේ නැතුව ම බැරි දෙයක් වෙමින් පවතින්නේ . දිනෙන් දින සිදුවන සොරකම් ආදී විවිද මංකොල කෑම් ආදිය නිතිය ඉදිරියට පමුණුවන්න මෙන්ම සිදු වූ දෙය නිවැරදි ආකාරයට අනාවරණය කරගැනීමට මෙම CCTV උපකාරි වේ . මිට පෙර ලිපියක අපි කිව්වා කොහොමද cctv එකක් HACK කරන්නේ කියල . අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඔබේ පරිගණකය cctv එකක් බවට පත්කරගන්නේ කියල .


මේකෙන් බොහෝ දෙනෙකුට වැඩක් වෙයි කියල හිතනවා . අනෙක මේක සාමාන්‍ය වීඩියෝ පටිගතකිරීමක් කියල හිතන්න එපා . මේක බාගෙනම බලන්නකෝ කොහොමද කියලා . 

0 comments: