පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයට ඇතිතරම් os දාමු .

මම අද කියල දෙන්නේ පොඩි trick එකක් . මේක සමහරු දන්නවා . එත් නොදන්නා යට දැනගන්නයි කියන්නේ . ඔයාදන්නවනේ microsoft වගෙ ආයතන විවිද සංස්කරණ නිකුත...

මම අද කියල දෙන්නේ පොඩි trick එකක් . මේක සමහරු දන්නවා . එත් නොදන්නා යට දැනගන්නයි කියන්නේ . ඔයාදන්නවනේ microsoft වගෙ ආයතන විවිද සංස්කරණ නිකුත් කරනවා කියල . මම දන්නවා සමහරු මේ කිහිපයකටම ආසයි . එත් තියෙන්නේ එක පරිගණකයයි . මම අද කියල දෙනවා කොහොමද එක පරිගණකයට os කිහිපයක් දාල ඕන එක ඕන වෙලාවට තෝරාගන්නේ කියල . පහතින් තියනවා මගේ ප්‍රධාන පරිගණකයේ screen shot එකක් .
මේක ඇත්තටම ඉතාමත් සරල දෙයක් . ඔයාට ඉහලින් පේනවා ඇති මගේ පරිගණකයේ screen shot එකක් . ඉතින් එකේ පේනවා ඇති windows 7 , 8 , 8.1 කියල තුනක් .

මේක තටම ගොඩක් වටිනා දෙයක් . මොකද එක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ .ඕන වෙලාවට 7,8,8.1 .

මම උදාහරණයක් ගන්නවා . නමුත් ඔයාට පුළුවන් කැමති විදියකට කරන්න ,

මුලින්ම අපි හිතමුකෝ ඔයාගාව තියන hard disk එක අලුත් හෝ ඒක format කරන්න පුළුවන් කියල . 

එහෙමනම් අපි හිතමුකෝ ඔයාට ඕනේ අර මෙගේ එකේ තියන os තුනම කියල .

ඉතින් එහෙමනම් මුලින්ම windows 7 dvd එක දාල boot කරලා licsene accept කරාට පස්සේ තියෙනවා hard disk partition කරන්න . එතන තමා වැදගත්ම . දැන් එතන ඔයාට පේනවා ඇති අලුත් එකක් නම් unlocated space කියල නැත්නම් තියන ඔක්කොම ඒවා delete කරන්න .

delete කරන්නේ එක උඩ click කරලා යට ඇති delete කියල (සමහර විට more option වල ඇති )

දැන් ඔයාට පේනවා අර කලින් විදියට unlocated space කියල ඔයාගේ hard එක තියනවා .

මගේ පරිගණකයේ තියෙන්නේ 1 tb hard එකක් . ඒ කිව්වේ 1000gb . ඇත්තටම gb 1000 කිව්වට එකේ තියෙන්නේ 935gb  විටර . ඉතින් ඕක  මෙගා බයිට් වලින් ඔයාට පෙනෙයි . එහෙම නැත්නම් එතන ඇති new කියල එකක් . එතනින් ගියාම ඔයාට පෙනෙයි වැඩිම ගැන . එක හරියටම 3 ට හෝ ඔයා ගොඩක්ම වැඩකරන එකට වැඩිපුර තියල partition කරන්න . 

මම නම් හැම එකටම  310GB තිබ්බ .

දැන් එකේ ඔයා කැමති එකකට windows 7 දාගන්න .

ඊට පස්සේ අනික් ඒවත් අර අනික් දෙකෙට දාගන්න .

දැන් වැඩේ හරි  . පරිගණකයට log වෙද්දී ඔයාගෙන් අහයි මොකක්ද ඕනේ කියල . එතන ඔයාට default os එකක් තූරන්නත් තීරණය ලබා දෙන්නේ බැරි වුනොත් හරි ලබා නොදුන්නොත් ඒ අර select කරපු os එක run වෙන්න යන වෙලාවද ඔයාට පුළුවන් වෙනස් කරන්න .

ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් අර තොරණ තැනින්මයි .

තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා . එක තමා ඔයාගේ පරිගණකයේ windows 7 වල c drive එක 8 වලදී d drive එක වෙනවා . ඔයා windows install කරපු එක තමා c වෙන්නේ .

ප්‍රශ්නයක් තියේනම් comment කරන්න .

පහලින් දැම්මා මම partition කරලා තියෙන විදිය . පුලුවන්නම් ඔයාලත් ඒ විදියට partition rename කරගන්න . එතකොට වැඩකරන්න පහසු වෙයි .0 comments: