පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අලුත්ම FARCRY 4 මෙන්න බාගන්න ...

දැනට ලෝකයේ තියන අලුත්ම pariganaka ක්‍රීඩාවක් අරගෙන අදමම ආවා . මේක මොකක්ද කියල ඔක්කොම දන්නවනේ . FARCRY 4 කියන්නේ සුපිරිම GRAPHICS වලින් සමන්...

දැනට ලෝකයේ තියන අලුත්ම pariganaka ක්‍රීඩාවක් අරගෙන අදමම ආවා . මේක මොකක්ද කියල ඔක්කොම දන්නවනේ . FARCRY 4 කියන්නේ සුපිරිම GRAPHICS වලින් සමන්විත නියම ගේමක් .

පහතින් බාගන්න .මෙන්න තියනවා TAILOR එක .ඒ GAME එකේ SCREEN SHOTS මෙන්න . 1 comments:

Unknown said...

meka download kyana eka click karapu gaman download wenawada??