පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

HORNS හොල්මන් චිත්‍රපටය සිංහල උපසිරසි සමගින්....

HORNS කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ගහපු හොඳ හොර මූවි එකක් . පරිගණක වැඩකෑලි අපි එක ඔයාලට ගෙනාව .

HORNS කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ගහපු හොඳ හොර මූවි එකක් . පරිගණක වැඩකෑලි අපි එක ඔයාලට ගෙනාව .


මුලින්ම චිත්‍රපටයේ උපසිරසි සම්බන්ධයෙන් බයිස්කෝප් අඩවියට ස්තුති වෙන්ට කැමැත්තෙමි . තවද එහි නාමල් දිද්දෙණිය සොයුරාටද අපගේ ස්තුතිය .

මෙන්න TAILOR එකචිත්‍රපටයේ පින්තුර කිහිපයක් ...
 


 

 

 

 පතතින් බයිස්කෝප් අඩවියට ගොස් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කොපිය හා උපසිරසි බාගන්න

http://goo.gl/820nwe 

මෙහි FILM එක දැමු FOLDER එකටම SUB FILE එක දාන්න අමතක කරන්න එපා .

0 comments: