පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම rar file එකක් unlock කරමු

අන්තර්ජාලයෙන් ලොකු ලොකු ගොනු බාගනිද්දී බාගත් පසු lock කරලා කියල දැනගන්න ලැබෙනවා . ඒ කියන්නේ මුරපද දමල . ඉතින් මේවා අරින්නේ කොහොමද ? අපරාදේ ...

අන්තර්ජාලයෙන් ලොකු ලොකු ගොනු බාගනිද්දී බාගත් පසු lock කරලා කියල දැනගන්න ලැබෙනවා . ඒ කියන්නේ මුරපද දමල . ඉතින් මේවා අරින්නේ කොහොමද ? අපරාදේ data ... ඉතින් ඔන්න මේ සඳහා විසඳුමක් පරිගණක වැඩකෑලි අපි ගෙනාවා .

මේක පොඩි software එකක් . සාමන්යෙන් අන්තර්ජාලයේ තියන කිසිම ක්‍රමයකට පාහේ මුර පද කදීය නොහැක . නමුත් මෙයට පුළුවන් .

මෙහිදී වෙන්නේ මෙම මෘදුකාංගය මගින් තිබිය හැකි සියලුම මුර පද ඇතුල් කරනවා . හරි යනකන්ම . ලොකු මුරපදයක්නම් යන කාලය වැඩියි .

පහතින් බාගෙන ඒ rar එක extract කරන්න . දැන් එක install කරලා ඒ file එකේ crack එක ඇතුලේ තියන file එක coppy කරලා අර install විච්ච directory එකට paste කරන්න .

1 comments:

Unknown said...

මේ වගේ දෙකයි පනහේ software කෑලි දීපන් කොන්ඩේ බැදපු චීන්නුන්ට... rar වල encryption එක file එකට damage නොචි කඩන්න බෑ.. කරන්න පුළුවන් password දදා බලන එක තමා..එක කරන්න බෑ..possible නෑ..password එක අකුරු 14 ක් තියෙනවා නම් ඒ අකුරු keyboard එකේ සියලුම අකුරු වර්ග බාවිතා කරලා නම් දැම්මේ password එක හොයාගන්න අවුරුදු 2-3 ක් වත් යනවා..