පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයට නොමිලේ air sensors

අදනම් කියල දෙන්න යන්නේ සුපිරිම වැඩකෑල්ලක් . මේකේ විශේෂත්වය තමා ඔබේ පරිගණකය ඔබේ ඇත හෝ මුහුණ භාවිතයෙන් පාලනය කරන්න හැකි වීමයි . මේක නිසා මින්...

අදනම් කියල දෙන්න යන්නේ සුපිරිම වැඩකෑල්ලක් . මේකේ විශේෂත්වය තමා ඔබේ පරිගණකය ඔබේ ඇත හෝ මුහුණ භාවිතයෙන් පාලනය කරන්න හැකි වීමයි . මේක නිසා මින් ඉදිරියට ඔබට mouse එකක් අවශ්‍ය නොවේ . පරිගණක ක්‍රීඩා සඳහාද වැදගත් වෙයි කියල හිතනවා . ලැප්ටොප් විතරක් නෙමේ desktop වලටත් වැඩ .


ඇත්තටම පහසු දෙයක් . අවශ්‍ය වන්නේ වෙබ් කැමරාවක් පමණි .

පහතින් ගිහින් මෘදුකාංගය බාගන්න .පසුව install කර තම හිසට හෝ අතට එහි ඇති කොටුව තබා (click කර) F9 බොත්තම ඔබන්න .