පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න සුපිරිම පොඩි ගේමක්

හැමදාමත් ඔයාලට හොඳ හොඳ මෘදුකාංග දෙන අපි අදත් දෙනවා සුපිරිම ගේමක් . මේක pizza ගේමක් . pizza හදන ගේමක් ම නෙමේ .මුලින්ම අපිට දුරකථන ඇමතුමක් එන...

හැමදාමත් ඔයාලට හොඳ හොඳ මෘදුකාංග දෙන අපි අදත් දෙනවා සුපිරිම ගේමක් . මේක pizza ගේමක් . pizza හදන ගේමක් ම නෙමේ .මුලින්ම අපිට දුරකථන ඇමතුමක් එනවා . එකේ තියන විදියට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කපල එකතු කල ගමන් pizza එක හැදෙනවා . ඊටපස්සේ වාහනයෙන් එලවල වෙලාවට ගිහින් දෙන්න ඕනේ .


අපිට හම්බවෙන වාහනයෙන් එලවන එක තමා ගොඩක්ම විනෝද /. සමහර ගෙවල් වල බල්ලොත් ඉන්නවා . හරි හරි . කිව්වොත් අගය නැහැ . මේකේ සුපිරිම graphics තියෙන්නේ . ගහලම බලන්නකෝ . 

පහතින් අපගේ අලුත්ම download site එකෙන් බාගන්න .
http://goo.gl/PbRCKr

0 comments: