පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Gamers ලා හට වැදගත් ඉතාමත් වටිනා වැඩකෑල්ලක් (පොඩි gamer ලාටත් ගොඩක්ම වැදගත්)

හැමදාම ඔයාලට සුපිරි වැඩකෑලි කියාදෙන පරිගණක වැඩකෑලි අපි අද තවත් සුවිශේෂී වැඩක් ගෙනාව . game ගහන අය ට ගොඩක් වැදගත් වනදෙයක් . මේකේ වාසියනම් කි...

හැමදාම ඔයාලට සුපිරි වැඩකෑලි කියාදෙන පරිගණක වැඩකෑලි අපි අද තවත් සුවිශේෂී වැඩක් ගෙනාව . game ගහන අය ට ගොඩක් වැදගත් වනදෙයක් . මේකේ වාසියනම් කියල නිම කරන්න බෑ .

මේකේ වටිනාකම කියන්නේ ඔයාට game එකක් ගහන්න අවශ්‍ය වුනා යයි සිතමු . 

නිදසුනක් ලෙස අපි කවුරුත් දන්නා පොඩි game එකක් ගමුක . gta sanandreas .

මේක වෙබ් අඩවියක් . ඒ වෙබ් අඩවියට ගියාම ඕන පරිගණක ක්‍රීඩාව search කරන තැනක් තියනවා .


විදියට search කලාම ටික වේලාවකදී ඒ game එක ගැන විස්තරයක් load වෙනවා .

පහත නිදසුනක් තියනවා . (මාගේ පරිගණකය නොවේ . අන්තර්ජාලයෙන් ගත්තකි )


ඔබට පෙනෙන්නට ඇති

ලෙස ඔබේ පරිගණකය ඔබ ඉල්ලු ක්‍රීඩාව play කිරීමට සමත් දැයි දක්වති . 


ඔබට පෙනෙන්නට ඇති ඉහත රුපයේ minimum හා recommended කියල දෙකක් තියනවා . බොහෝ දෙනෙක් මේක දන්නවා . අවම සුදුසුකම් හා හොඳින් ගැසීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් එලෙස වර්ග කරනවා  . මේක නොවේ වාසිය .

වාසියනම් අපි පොදුවේ සිතුවොත් ඔබේ පරිගණකයේ ram ධාරිතාව අඩුනම්


ලෙස දැක්වේ .  මෙහි වාසියනම් අපගේ දෝෂය කුමක්ද ඔවුන් එයට පිළියම කියාදෙ .

එනම් ඔබේ පරිගනකයෙ drivers හො direct x ආදිය නොමැතිනම් හෝ මදිනම් ඒවා ස්ථාපනයට අපට සොයාදෙ . එනම් ඉහත පරිදි ලැබෙන report එකෙහි රතු කතිර ඇති සියලු තැනම කොළ හරියක් දමා ගැනීමට පිළියම් ඇත . (ram වැනි බාහිර දේවල් සඳහා පිලියමනම් ඒවා දැමීම .නමුත් game booster හඳුන්වා දේ .)

අවසාන සියලුම දේවල් වලට හරි වැටුණු පසු ඒ පරිගණක ක්‍රීඩාව ඉතාමත් පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කල හැක .

ප්‍රථම වතාවට මෙම වෙබ් සේවය ලබා ගැනීමේදී ඔබට ඉතාමත් සුළු ධාරිතාවකින් යුතු ditection.msi යනුවෙන් ගොනුවක් බාගැනීමට සිදුවේ .

එය ස්ථාපනය කර මෙම සේවාව අත්විඳිය හැක .

මේ වෙබ් අඩවියට පහතින් යන්න .ඔබේ වටිනා අදහසට පහතින් අවස්තාව ....

3 comments:

Unknown said...

hodaaaaaaaaaaaa

Pasindu said...

thanks

Anonymous said...

elaz mcn..poddo..ah...ela ube weda nam podi ne mcn..digatama karan yaman mcn.jaya wewa..