පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

GTA SANANDREAS MULTIPLAY ගහමු ( 10MB පමණි )

gta sanandreas ගැන නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් . නමුත් මේකේ multiplayer එක ගැන බොහෝ දෙන දන්නේ නැහැ . මේක 10mb වීමට හේතුව මේක සඳහා sanandreas g...

gta sanandreas ගැන නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් . නමුත් මේකේ multiplayer එක ගැන බොහෝ දෙන දන්නේ නැහැ . මේක 10mb වීමට හේතුව මේක සඳහා sanandreas game එක ඕන . එක තියනවනම් මේ multiplayer එක බාගෙන පරිගණක දෙකක් අතර lan ආකාරයෙන් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා මෙය PLAY කරන්න පුළුවන් . 

පහතින් DOWNLOAD කරගන්න .

දැන් ඕක sanandreas game එක තියන directory එකට install කරන්න .

0 comments: