පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න අලුත්ම photoshop cc නොමිලේම බාගන්න

Adobe Photoshop CC හෙවත් Creative Cloud හි නවතම සංස්කරණය අප ඔබවෙත මෙම ලිපියෙන් නොමිලේම ලබා දීමට කැමැත්තෙමු . මෙය මුදල් ලබා දී ගත යුතු අග්‍ර...

Adobe Photoshop CC හෙවත් Creative Cloud හි නවතම සංස්කරණය අප ඔබවෙත මෙම ලිපියෙන් නොමිලේම ලබා දීමට කැමැත්තෙමු . මෙය මුදල් ලබා දී ගත යුතු අග්‍රගන්‍ය මෘදුකාංගයකි . මය අපි ඔබට මෙම ලිපියෙන් නොමිලේ ම ලබා දෙන්නෙමු .


පහතින් බාගන්න .

http://goo.gl/dIXwzt

6 comments:

Anonymous said...

Sthuthi mata hodak wadagath wenawa . Blog eka niyamai .

Anonymous said...

fatta fatta . niyamai mala

Anonymous said...

mekata key ekk illanawane...?

Unknown said...

sirial key eka ellane

Unknown said...

mekata sirial key ekk illanawane

ADMIN CT said...

Maa blog ekata mama hari kamathiy