පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නිදහසින් සපිරි සුභම සුභ නිදහස් දිනයක් වේවා . නිදහස් දින උත්සවය නරඹන්න . සංක්ෂිප්ත සටහන

me>2015 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 4 වැනි බදාදා  අතිගරු   ජනාධිපති  මයිත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු...

me>2015 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 4 වැනි බදාදා අතිගරු  ජනාධිපති  මයිත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තුව අසල ක්‍රීඩාංගනයේදී 67 වන අභිමානවත් නිදහස් දින සැමරුම සමරන ලදී . ඒ පිලිබඳ google සහ පරිගණක වැඩකෑලි එක්ව ගොඩනගන සටහනකි මේ .

මෙවර නිදහස් උත්සවයේ සම්පුර්ණ වැඩසටහනේ වීඩියෝව මෙන්න .google ලාගේ වීඩියෝව .අපගේ වීඩියෝව ......

0 comments: