පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයේ හඬ 100% HD කරන්නේ මෙහෙමයි .

*LINK UPDATED පරිගණක ය භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාව තමා හොඳ සද්දෙට සින්දුවක් අහන එක . එත් කොහෙද ? HOME THEATRE SYSTEMS තියෙන්නේ කින...

*LINK UPDATED
පරිගණක ය භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාව තමා හොඳ සද්දෙට සින්දුවක් අහන එක . එත් කොහෙද ? HOME THEATRE SYSTEMS තියෙන්නේ කින් කි දෙනාටද ? අද අපි කියල දෙනවා ඔබේ පරිගණකයේ සාමාන්‍ය SPEAKER එකෙන් HD SOUND ගන්න විදිය .

මේකේ නම DFX AUDIO ENHANCER . මේ මෘදුකාංගයෙන් ඔබට 100% ඇති සාර්ථකව ඔබේ පරිගනකෙ ශබ්ධය HD කිරීමට හැකි වේ .

මෙය පහතින් බාගන්න . 

බාගෙන මුලින් EXTRACT කර එකේ FOLDER එක open කර CRACK එක තුල ඇති KEY GEN එකේ GENARATE ඔබන්න .

දැන් එක CLOSE කර පෙර තිබු DFX SETUP එක open කරන්න .

දැන් එක සාමාන්‍ය විදියට INSTALL කරන්න . මේකෙදි PLUGINGS වගයක් INSTALL කරන්න ඇහුවොත් කරන්න දෙන්න .

ඉන්ස්ටල්ල් කර අවසානයේ DFX ටස්ක්බර්වේකෙන්ම අයින් කර (CLOSE කර ) PROGRAMME FILES තුල ඇති DFX  FOLDER එක open කර CRACK එක තුල තියන DFX ෆිලේ එක එහි කොපි කර REPLACE කරන්න . 

දැන් DFX open කරන්න .

දැන් වැඩේ හරි . සැකයි නම් සින්දුවක් PLAY කර එක ON , OFF කර වෙනස බලන්න .

 

1 comments:

Pasindu said...

link updated . sorry . now try again