පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

රුපියල් 40 ට 4.5 GB FLASH DRIVE එකක්

DVD සහ RE-WRITABLE DVD ලෙස වෙළඳ පොලේ DVD වර්ග දෙකක් ඇති බව ඔබ දන්නවනේ . සාමාන්‍ය DVD එකකට වඩා දේ තුන් ගුණයකටත් වඩා රි රයිටබල් ඩිවිඩි එකක ගා...

DVD සහ RE-WRITABLE DVD ලෙස වෙළඳ පොලේ DVD වර්ග දෙකක් ඇති බව ඔබ දන්නවනේ . සාමාන්‍ය DVD එකකට වඩා දේ තුන් ගුණයකටත් වඩා රි රයිටබල් ඩිවිඩි එකක ගාන වැඩි බව ඔබ දන්නවා . කෙසේ වෙතත් ඕනෑම සාමාන්‍ය DVD එකක් නොමිලේම RE-WRITABLE කරන විදිය අපි ඔබට කියා දෙනවා . ඒ කියන්නේ මක මක ඕන තරම් දේවල් දාන්න පුළුවන් .මේකෙදි කරන්න ඕනේ ඉතාමත් සරල දෙයක් . මුකුත් මෘදුකාංග ඕනේ නෑ .

මුලින්ම NORMAL DVD එක පරිගණකයට ඇතුල් කරන්න .

දැන් පහත පරිදි LIKE A USB FLASH DRIVE යන්න දෙන්න .


දැන් පහත පරිදි LOAD වෙයි .

දැන් ඕන දෙයක් COPPY මෙන්ම DELETE කරන්න පුළුවන් . සාමාන්‍ය පෙන් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් .

ඔබේ ගැටළු හා ඔබේ යෝජනා අපට දැන්වීමට අප සමග skype ඔස්සේ කතා කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවියේ ඉහල දකුණු කෙලවරේ ඇති විගට්ටුව භාවිතා කරන්න . එසේ නොමැතිනම් pariganaka_Wadakali වෙත skype ඔස්සේ ඔබට ඇමතුම් ලබාගත හැක . (0774120247)

0 comments: