පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

A/L Technology කරන , කරන්න ඉන්න හැමෝම බැලිය යුතු ලිපියක්

ඔය උසස් පෙළ තාක්ෂණික විෂය කරන හෝ කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ද එහෙනම් මේ ලිපිය කියවන්න .......

http://pcwada.blogspot.com/2015/04/al-technology.html
ඔය උසස් පෙළ තාක්ෂණික විෂය කරන හෝ කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ද එහෙනම් මේ ලිපිය කියවන්න .......
උසස් පෙළ තාක්ෂණික විෂයසදහා තෝරාගත හැකි විෂයන් ....

 1. තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (අනිවාර්ය විෂයකි. )
 2. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය / ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය යන විෂයන් අතුරින් එකක් .
 3.  තෙවන  විෂය ලෙස මේවා ඉන් එකක් 
 • ආර්ථික විද්‍යාව
 •  භූගෝල විද්‍යාව
 • ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
 • ඉංග්‍රීසි
 •  සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
 •  චිත්‍ර කලා
 •  කෘෂි විද්‍යාව
 •  ගිණුම්කරණය
 •  ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය  
 විෂය අන්තර්ගතය කෙටියෙන් 

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (අනිවාර්ය විෂයකි. )
ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව, ජීව රසායන විද්‍යාව, අමුද්‍රව්‍ය හා කර්මාන්ත, ප්ලාස්ටික ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය, සෙරමික්- වීදුරු හා නැනෝ තාක්ෂණය හැඳින්වීම, කාර්මික රසායන විද්‍යාව හා ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික කර්මාන්ත, මූලික ගණිත සිද්ධාන්ත පුනරීක්ෂණ, ත්‍රිකෝණමිතිය, ජ්‍යාමිතිය, මූලික කලනය, විස්තරාත්මක සංඛ්‍යානය, දෛශික හැඳින්වීම, බලය, දෘඩ වස්තුවල සමතුලිතය, ව්‍යාවර්තනය, පීඩනය, නිව්ටන්ගේ නියම, ගුරුත්වාකර්ෂණය, භ්‍රමණ චලිතය, පරිගණක මෘදුකාංග යෙදවුම්, අන්තර් ජාල/ඊ මේල්, දෘඩාංග පිළිබඳ මූලධර්ම, මූලික මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා මෙහෙයවීම, අමුද්‍රව්‍යවල ගුණ, තරල ගුණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව, විද්‍යුත් චුම්බකත්වය,තාපය, තරංග.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
සිවිල් ඉංජිනේරු, යාන්ත්‍රික ඉංජි‍නේරු, විදුලි ඉංජිනේරු යන විෂයන් අයත් වෙනවා. ඒ අනුව ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, මූලික මෝටර් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, මූලික විදුලි තාක්ෂණය සහ නිවාස වයරින් කිරීම, මූලික ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණවේදය, මූලික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය එකලස් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම, යාන්ත්‍රික ඇඳීම, ඒකක හා මිනුම්, චලනය හා බල සම්ප්‍රේෂණ අංග, තාක්ෂණික කටයුතුවලදී සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව, විද්‍යුත් යන්ත්‍ර හා බල පද්ධති, මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව හා භාවිතය, ගෘහස්ත ජල සම්පාදනය හා ස්වස්ථතාව (සනීපාරක්ෂාව), තරල යන්ත්‍ර, ඉංජිනේරු සම්මත (ප්‍රමිති) බිම් මැනුම්, ඇස්තමේන්තු (නිර්මානය කිරීම හා සැකසීම), ව්‍යවසායකත්වය හා කළමනාකරණය.

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

කෘෂිකර්මය, පශු තාක්ෂණය, ආහාර තාක්ෂණය,පසු අස්වනු තාක්ෂණය යන ආදී සංචරක වේ. ජෛව පද්ධිති තාක්ෂණය හැඳින්වීම, ජල විද්‍යාව හා කාලගුණ විද්‍යාව, පාංශු ජල සම්බන්ධතා, ආහාර ආරක්ෂණය හා රෙගුලාසි, පසු අස්වනු තාක්ෂණය, ආහාර ඇසුරුම්කරණය හා ලේබල් කිරීම, ජලයේ ගුණාංග, ආහාර නිෂ්පාදනය, සත්ත්ව නිෂ්පාදන තාක්ෂණවේදය, පැළෑටි සංරක්ෂණය, ජලය පොම්ප කිරීම, බිම් මැනීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව හා ජෛව පද්ධති සඳහා ඒවායේ භාවිතය.


 තාක්ෂණවේදය විභාගයේදී ලකුණු ලබාදෙන පිළිවෙල

මෙම තාක්ෂණික විෂය ධාරාව තුළ විභාගයේදී ලකුණු සියයෙන් 75ක් ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ලැබෙන අතර ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය සඳහා ඉතුරු ලකුණු 25 ලබාදෙනවා. ප්‍රායෝගික ඇගයීම් යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පුහුණු ආයතනය තුළදී එහි උපදේශකවරු විසින් සිදු කරනවා. මෙහිදී දරුවන්ට ප්‍රායෝගික දැනුම එක්වීම තුළ තම දක්ෂතාව අනුව කුසලතා වැඩිදියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවෙනවා.
සිලබස් එක ලබාගැනීමට 
ගුරු අත්පොත් ලබාගැනීමට

0 comments: