පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අවුරුදු නැකත් වෙලාවට ඉටුකරන්න . අලුත් අවුරුදු app එක බාගන්න .

සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්දට අපෙන් මෙන්න තෑග්ගක් . දැන් ඔබට පහසුවෙන් වෙලාවට සියලුම නැකත් ඉෂ්ට කිරීමට ටයිමර් සහ ලිතකින් සමන්විත අපගේ අලුත් අවු...

සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්දට අපෙන් මෙන්න තෑග්ගක් . දැන් ඔබට පහසුවෙන් වෙලාවට සියලුම නැකත් ඉෂ්ට කිරීමට ටයිමර් සහ ලිතකින් සමන්විත අපගේ අලුත් අවුරුදු app එක දැන් නිකුත් ව ඇති බව ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉමහත් අභිමානයකිනි . ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් නැකත් ඉටු කිරීමට හැකිවනබව නොඅනුමානයි . දැන්ම බාගන්න .


මෙන්න screenshots . වචනයෙන් පැවසීමට වඩා දැක අවබෝධ කිරීම වටිනවා .

Download%20App


තව මොනවා හිතන්නද ..................................
මෙන්න බාගන්න ...........


Download%20App

About the app -

Developper - pasindu jayasinghe
App admins - pasindu jayasinghe & dishan kavinda

ඔබේ ගැටළු හා ඔබේ යෝජනා අපට දැන්වීමට අප සමග skype ඔස්සේ කතා කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවියේ ඉහල දකුණු කෙලවරේ ඇති විගට්ටුව භාවිතා කරන්න . එසේ නොමැතිනම් pariganaka_Wadakali වෙත skype ඔස්සේ ඔබට ඇමතුම් ලබාගත හැක . (0774120247)

2 comments:

Anonymous said...

niyyamai saho

Unknown said...

niyama thama