පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ දුරකතනයෙන් නොමිලේ Facebook යන්න ....

අද මම ඔබට ලබාදෙන්නේ තවත් විශේෂ වැදගත් වැඩකෑල්ලක්. මෙය ඩයලොග් සමාගම මගින් අපට ලබා දෙන්නකි . මෙමගින් ඔවුන් අපට සාමාන්‍ය පරිදි මුහුණු පොතට පි...


අද මම ඔබට ලබාදෙන්නේ තවත් විශේෂ වැදගත් වැඩකෑල්ලක්. මෙය ඩයලොග් සමාගම මගින් අපට ලබා දෙන්නකි . මෙමගින් ඔවුන් අපට සාමාන්‍ය පරිදි මුහුණු පොතට පිවිසීමට නොමිලේ දත්ත ලබා දෙයි .


මෙය දවස් 30 කට ලබා දෙන විශේෂ වාසියකි . 

එය කෙසේ වෙතත් ඩයලොග් හඳුන්වා දෙන පැකේජ කිහිපයක් තියනවා . 

prepaid සහ pospaid  . ඒවා ගැන විස්තර පහත පරිදි වේ . 

මේ තියෙන්නේ prepaid නොහොත් පෙරගෙවුම් පැකේජ . මෙහි පැකේජ දෙකකි .

Package Details

Monthly RentalRs. 50.00         Rs.2
Free Usage750 MB            30 mb
Charges For Extra Usage                Rs. 0.50           Rs.0.50
Activation CodeFB 50               FB 2

පහත තියෙන්නේ පසු ගෙවුම් පැකේජ .

Package Details

Monthly RentalRs. 50
Free Data Volume750 MB

මේවා active කරගන්නේ කෙසේද ?

ඉතාමත් සරලයි . FB<space>පැකේජ යේ මිල සඳහන් කර 678 ට යවන්න .

නොමිලේ ලැබෙන්නේ මාසයක් සඳහා data . එය ඔබට මෙය active කර ක්ෂණිකයෙන් පළමු මස නොමිලේ හිමිවේ . වැඩි විස්තර සඳහා පහත වීඩියෝව බලන්න .

සිංහලෙන් 


ඔබේ ගැටළු හා ඔබේ යෝජනා අපට දැන්වීමට අප සමග skype ඔස්සේ කතා කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවියේ ඉහල දකුණු කෙලවරේ ඇති විගට්ටුව භාවිතා කරන්න . එසේ නොමැතිනම් pariganaka_Wadakali වෙත skype ඔස්සේ ඔබට ඇමතුම් ලබාගත හැක . (0774120247)

0 comments: