පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Computer එක ගලවන්නේ නැතුව Motherboard Number හොයන්න

Computer Original Device දාගන්න ඕනේ Motherboard Number ඔබේ පරිගණකෙ ගලවන්නේ නැතුව හොයන්න ..........

http://pcwada.blogspot.com/2015/04/computer-motherboard-number.html

Computer Original Device දාගන්න ඕනේ Motherboard Number ඔබේ පරිගණකෙ ගලවන්නේ නැතුව හොයන්න ..........
 

මෙන්න යාලුවනේ මම අද ගෙනාවේ ඔයාලට ගොඩක් ගොඩක් වටින දෙයක් ඔයාල ඔයාගේ Computar එක format කරාම  එහෙම එක එකසොෆ්ට්වෙයා කැලි වලින් Device දැම්මට සමහර ඒවා  නෑ . උදාහරණයක් විදියට WiFi Device  . එහෙම උනාම Motherboard Number එක තම පිහිට එත් PC එක ගලවා ගලවා එක හොයන්න ගියාම එපා වෙනවා . මෙන්න මම අද  ගේනවා එකට විසදුම ..........

Computer එක ගලවන්නේ නැතුව Motherboard Number හොයන්න මෙන්න සොෆ්ට්වෙයා එක 


ඇත්තටම එකෙන් Motherboard Number අමතරව ඔයාගේ Computer එක ගැන විස්තර ගොඩක් බලාගන්නත් පුලුවන්න .................

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න.............

0 comments: