පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ දුරකතනයේ සිංහල පෙන්නේ නැද්ද ? මෙන්න විසඳුම .

ANDROID සමහර දුරකථන වල සිංහල අකුරු පෙන්නේ නැති එක ලොකු අවුලක් වෙලා තියනවා . අපේ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු බොහෝ වෙබ් අඩවි බොහෝ දෙනෙක්ට බැලීමට අපහසු ව...

ANDROID සමහර දුරකථන වල සිංහල අකුරු පෙන්නේ නැති එක ලොකු අවුලක් වෙලා තියනවා . අපේ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු බොහෝ වෙබ් අඩවි බොහෝ දෙනෙක්ට බැලීමට අපහසු වී තිබෙනවා මේ අවුල නිසා .අද අපි කියල දෙනවා 100% සාර්ථකව මෙම ගැටලුව සකස් කරගන්න විදිය  

http://pcwada.blogspot.com/2015/04/sinhala-internet.html
මෙය 100% ඕනෑම ANDROID දුරකතනයකටම වැඩකරන බව කිව යුතුය .

අපි මේ සඳහා යෝදාගන්න් ANDROID APP එකක් . මෙහි නම සියලු වෙබ් බ්‍රවුසර් .


පහතින් බාගන්න .

Image result for play store download


ඔබේ ගැටළු හා ඔබේ යෝජනා අපට දැන්වීමට අප සමග skype ඔස්සේ කතා කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවියේ ඉහල දකුණු කෙලවරේ ඇති විගට්ටුව භාවිතා කරන්න . එසේ නොමැතිනම් pariganaka_Wadakali වෙත skype ඔස්සේ ඔබට ඇමතුම් ලබාගත හැක . (0774120247)

0 comments: