පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

software නැතුව log screen එක වෙනස් කරන්න .

මෙන්න අපෙන් තවත් සුපිරි වැඩක්........ software කෑලි ගෙන log screen වෙනස් කරපු කලේ දැන් ඉවරයි....

මෙන්න අපෙන් තවත් සුපිරි වැඩක්........ software කෑලි ගෙන log screen වෙනස් කරපු කලේ දැන් ඉවරයි....


මෙන්න අපි ඔයාලට අදත් සුපිරි වැඩක් ගේනවා . ඔයාල එක එක software පුරවා ගෙන  log screen වෙනස් කරනවනේ . අපි අද ගේනවා ඔය මොනවත් නැතුව  log screen වෙනස් කරන්න විදියක් ......

ඔන්න එහෙනම් පටන් ගමු.
*
මුලින්ම Win + R යතුරු තද කරලා හෝ Star > All Programs > Accessories > Run වෙත පිවිසෙන්න .

ඊළගට ඔය Ran එකේ regedit ටයිප් කරලා ok කරන්න

තුන්වන පියවර ....

දැන් මේ ආකාරයට වින්ඩෝ එකක් Open වෙයි ..

එහි HKEY_LOCAL_MACHINE එක right ක්ලික් කර find යන එක තෝරාගන්න.

හතර වන පියවර ....


එවිට Open වන Box එක තුල OEMBackground ලෙස ටයිප් කරන්න .


  • එවිට පහත ආකාරයට වින්ඩොව් එකක් ලැබෙයි.


  • එහිදී  ලැබෙන වින්ඩොව් එකෙන් OEMBackground එක දෙපාරක් ක්ලික් කර ලැබෙන වින්ඩොව් එකේ තියෙන Value data: කියන එක 0 ලෙස සදහන් වී ඇති අතර, එය  1 ලෙස මාරු කර OK විධානය ලබාදී වින්ඩොව්ස් රෙජිස්ටරි එක close කරන්න.
  • දැන්  ඔබ C:\Windows\System32\oobe යන folder එක සොයාගන්න.
  • එම  oobt folder එක ඇතුලේ info කියලා වෙනම folder එකක් හදන්න.
  •  දැන් එම Info folder එක ඇතුලේ background කියලා වෙනම folder එකක් හදන්න.
  • දැන්  ඔබ හදා ගත්තු folder එකට ඔබ කැමති රූපයක් ගෙනත් paste කරගන්න.ඔබ තෝරා ගත්තු රුපයේ නම backgroundDefault.jpg ලෙස වෙනස් කරගන්න.එම වෙනස් කිරීමෙන් අනතුරුව වින්ඩොව් එක close කරන්න.

  • දැන් ඔබ තෝරා ගත්තු රූපය Windows 7 Login හා LogOut වෙද්දී දැක ගැනීමට හැකි වේ.

දැන් හරි නේ ..........


3 comments:

Unknown said...

hari giye nene

Pasindu said...

mokakda wuna awula ?

Unknown said...

8 walata support nadda