පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සිරි දළදා ගමනය ... ( Full Movie ) වෙසක් පොහෝදින නිමිත්තෙන්........

SIRI DALADAGAMANAYA Full Movie වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් PC WADA  තිළිණයක් .... නොමිලේ Download කරගන්න  239.97 MB පමණයි ...

SIRI DALADAGAMANAYA Full Movie
වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් PC WADA  තිළිණයක් ....
නොමිලේ Download කරගන්න 239.97 MB පමණයි ...

Directorසනත් අබේසේකර

Actorsජීවන් කුමාරතුංග, ප්‍රසාදි සමරකෝන්, හේෂාන් මනුල

Producerආචාර්ය සෝමා එදිරිසිංහ, පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති අකරවිට සංඝානන්ද හිමිපාණෝ

Composerරංග දසනායක

Release Date2014.03.06
___________________________________________

Small Description - 
කන්ද උඩරට දළදා මාලිගාවේ වැඩ හිඳිමින් හැම සත වෙත සෙත සදනා දළදා වහන්සේ පිළිබඳ අප්‍රකට තොරතුරු ඇතුළත් 
__________________________________________________


                                          

නොමිලේ Download කරගන්න .....0 comments: