පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PK චිත්‍රපටය සිංහල උපසිරසි සමග Online බලන්න / Download කරන්න

PK full Movie ඔයාල දන්නවා ඇතිනේ මිට දින කිහිපයකට පෙර ලංකාවේ සිනමා ශාලාවල පවා තිරගතවූ හින්දි චිත්‍රපටයක් තමා pk කියන්නේ . අද අපි ඒ චිත්‍රප...

PK full Movie
ඔයාල දන්නවා ඇතිනේ මිට දින කිහිපයකට පෙර ලංකාවේ සිනමා ශාලාවල පවා තිරගතවූ හින්දි චිත්‍රපටයක් තමා pk කියන්නේ . අද අපි ඒ චිත්‍රපටය ඔබට සිංහල උපසිරසි සමග ලබාදෙනවා .

පහතින් තියෙන්නේ එම චිත්‍රපටය . මෙය load වීමට මද කාලයක් ගතවිය හැක . එය load වී අවසන් වූ පසු එහි ඔබට උඩින් flash player වැනි ad එකක් පෙනෙයි . එය එහි කතිරයෙන් ඉවත් නොකර වෙනම කුඩාවට කතිරයක් ඇති close කරන්න . එම කතිරය එන්නේ software කියන වචනයේ මුලට . එය load වීමට ad එක load වීමෙන් පසු මද කාලයක් ගතවේ . ඒක ඔබා close කර නරඹන්න . මෙහි සිංහල උපසිරසි ඇතුලත් කර ඇත .
මෙම චිත්‍රපටය ඔබට බාගැනීමට අවශ්‍යනම් ,

ඔබ chorme හෝ firefox භාවිත කරනවානම් addons වෙත chorme addons / firefox addons  ලෙස google search කර යන්න 

ඉන්පසු flash video downloader එක බාගන්න . ඉන්පසු පහත පරිදි බාගන්න .යාලුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න .


0 comments: