පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්න . මෙන්න අපේ quick test

Our Super Antivirus Programme - QUICK TEST අද කාලයේ ඕනෑ තරම් virus guard විකුනන්න තියනවනේ . ඒ අතරේ අපි විසින් ද අද දින අලුත් virus guard ...

Our Super Antivirus Programme - QUICK TEST
අද කාලයේ ඕනෑ තරම් virus guard විකුනන්න තියනවනේ . ඒ අතරේ අපි විසින් ද අද දින අලුත් virus guard එකක් එලි දැක්වුවා . 100% අපගේ නිර්මාණයක් වන මෙය සකස් කලේ පසිඳු ජයසිංහ (admin) විසිනි . එය නොමිලේ ම අපි ඔබට ලබා දීමට සුදානම් . මෙය විශේෂ වන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් install කරන්නේ නැතුව ඉතාමත් පහසුවෙන් භාවිත කල හැකි වීමයි . තවත් විශේෂත්වයක් තියනවා . මේක සිංහල භාෂාවෙන් රචිත මෘදුකාංගයක් .


මෘදුකාංගය පිලිබඳ විස්තර :-


වැඩි කතා ඕනේ නෑනෙ . ඔක්කොම විස්තර දැනගන්න ඇති කියා හිතනවා . පහතින් මෘදුකාංගය බාගන්න .
Image result for download button(0.5mb)

ඉහත වගුවේ ඇති පරිදි goo.gl/qFuEio යන වෙබ් අඩවියෙන් අපගේ නවතම update ලබා ගත හැක .

1 comments:

Anonymous said...

Ela machan