පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සත 20 ට විනාඩි 4ක් CALL කරන්න . no credit card

4 minites call for just 25 cents අද කාලයේ සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුමකට රුපියලක් දෙකක් ගෙවන්න වෙනවා මිනිත්තුවකට . එත් පිටරට ඇමතුමකට ???? රුපියල...

4 minites call for just 25 cents
අද කාලයේ සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුමකට රුපියලක් දෙකක් ගෙවන්න වෙනවා මිනිත්තුවකට . එත් පිටරට ඇමතුමකට ???? රුපියල් 10 ක්  විස්සක් විතර යන වෙලාවල් තියනවා . ඇත්තටම කතා කරන්න වෙන්නේ දැලි පිහියට කන තියාගෙන වගේ තමා . lol :-) ඔන්න පරිගණක වැඩකෑලි අපි ඔබට ගොඩක් වටිනා විසඳුමක් ගෙනාව .


දැන් කවුරුත් මේ මම කියන දේ අහල හැරිලා යන්න එපා .පොස්ටුව අවසන් වෙන තුරු බලන්න . සමහර විට ඔබ මෙය හොඳාකාරවම දන්නවා ඇති . නමුත් බලන්න . ඔබ නොදත් පැත්තක් ඇත .

අපි මේ සඳහා යොදාගන්නේ viber කියන app එක . 

මේකේ විශේෂත්වය තමා ගොඩක් සුරකතන සඳහා competible වීම . තවත් විශේෂත්වයක් ඇත . අප සිටින්නේ සිග්නල් අඩු පලාතකද ? ගැටළුවක් නැහැ . 2g , 3g බේධයකින් තොරව call ගන්න පුළුවන් . skype ට වඩා වෙනස් මෙහි වාසි ගොඩක් ඇත .

එකක් තමා මම අර කිව්වා වගේ සිග්නල් එච්චර ඕනේ නැති වීම .
ඒ වගේම ඉතාමත් සුළු data ප්‍රමාණයක් කැපීම 
skype මෙන් නොව 99% දුරට සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුමකට සම වීම .

තවද data on ව ඇති ඕනෑම විටකදී app එක open කිරීමෙන් තොරව පහසුවෙන් ඇමතුම් ගත හැක . (ඇමතුම ලබන්නාට )

පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔබට මෙහි වටිනාකම දැකිය හැක .

ඔහු offline ඇති විට සාමාන්‍ය පරිදි මිස් කෝල් පෙන්වනවා . chat කරන්නත් පුළුවන් . විශේෂම දේ සාමාන්‍ය කෝල් එකක් මෙන් call ගන්න පුළුවන් . පහලින් ගිහින් ඔබේ දුරකතනයට , පරිගණකයට බාගත කරගන්න . 

0 comments: