පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔන්න නියම ජොලියක් ගන්න ...... හොල්මන් Game එකෙන් යාලුවෝ බයකරන්න ....

මෙන්න වැඩේ ........... පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න ඔයාගේ යාලුවෝ විතරක්ද GF BF පොඩ්ඩක් බයකරන්න ....

මෙන්න වැඩේ ........... පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න ඔයාගේ යාලුවෝ විතරක්ද GF BF පොඩ්ඩක් බයකරන්න ....මෙන්න මේක මාරු වැඩක් ... ඇත්තම කියනවනම් මේක online game එකක් 
මේක සුපිරි සෙල්ලමක් සමහර අය දන්නවත් ඇති .....
මේක කරලම බලන්න .... මේක ගහද්දි ඔයාගේ computar එකේ Sounds හොදටම වැඩි කරන්න .....
මේ ගෙමත් ටිකක් අමාරුයි එත් කරලා බලන්න 

කරන්න තියෙන්නේ දෙපැත්තේ වද්දන්නේ නැතුව ඔය පොඩි කොටුව රතු තැනට අරගෙන යන එක ....

මේක ගහල උණු පොඩි වැඩක් මේ බලන්නකෝ 


 අනිත් එක 


මෙන්න එහෙනම් game එක .....
.
PLAY GAME
අදහස් පලකරන්න අමතක කරන්න එපා ......

1 comments:

ammo sirama baya una awlak ne