පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෘදුකානගයකින් තොරව ONLINE SKYPE - SKYPE WEB නිකුත් වෙයි .

Skype Web Released ; now you can use skype without software මිට මාස ගණනාවක සිට SKYPE විසින් නවතම වැඩසටහනක් පරික්ෂාකරමින් සිටි බව අපි මිට ...

Skype Web Released ; now you can use skype without software
මිට මාස ගණනාවක සිට SKYPE විසින් නවතම වැඩසටහනක් පරික්ෂාකරමින් සිටි බව අපි මිට පෙරද සඳහන් කර ඇත . එය එලෙසම සනාත කරමින් පසුගියදා skype වෙබ් වෙබ් පරිශීලකයින්ගේ පහසුව සඳහා නිකුත් විය . 


මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ skype පරිගණකයේ නොමැති වුවද online ඇමතුම් ගැනීමේ හැකියාවයි . කෙසේ වෙතත් මෙය නිකුත් කර තිබුනද මෙය තවමත් පරික්ෂනමට්ටමේ පවතින්නකි .


ඔබ skype වෙබ් අඩවියට ගියහොත් එම සේවාව ලබාගත හැකි අතර ඊට පෙර පොඩි pluging එකක් install කරන්න ඕනේ . කෙසේ වෙතත් මෙමගින් ඉතාමත් ඉක්මනින් කොහේ ගියත් පහසුවෙන් ඇමතුම් ලබාගැනීමේ හැකියාව තියනවා . කරන්න තියෙන්නේ skype.com වෙබ් අඩවියට ගිහින් log වී සේවාව අත්වින්දිමයි .

1 comments:

CrazyBoy said...

Menna Hucth Sim Thiyana Ayata Wasiyak http://adf.ly/1L38sx