පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

DJ පිස්සන්ට මෙන්න VirtualDJ 8 PRO And Patch !

Virtual DJ Pro Full version (paid liscense ) DJ වලට පිස්සු වැටුන අපේ රටේ තරුණ පරපුරට ඔන්න අපි  VirtualDJ 8 PRO එක ගේනවා .... සල්ලි දීල ...

Virtual DJ Pro Full version (paid liscense )
DJ වලට පිස්සු වැටුන අපේ රටේ තරුණ පරපුරට ඔන්න අපි  VirtualDJ 8 PRO එක ගේනවා .... සල්ලි දීල ගන්න ගියොත් බර ගානක් ඔන්න අපෙන් නොමිලේ


DJ වලට වහ වැටිලා පිස්සු නටන අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති නේ  VirtualDJ ගැන මෙන්න අපි අද ගේනවා  VirtualDJ 8 PRO. පරණ තාලෙට DJ කරා ඇති මෙන්න නවතම විශේෂාංග රාශියක් සමග  VirtualDJ 8 PRO.
Activate කරගන්නේ කෙසේද ?

                                                                           Install VirtualDJ 8
                                                         Launch and apply patch
                                                         Launch VirtualDJ 8 PRO
                                                         Enjoy! :)

මෙන්න එහෙනම් ......

 VirtualDJ 8  (Official Website)
Patch Only (58.1 KB) 
2 comments:

මචං මේ පැච් එකට. controllers 100% උනාම 0%ට බහින එක හරියනවද?

Unknown said...

සමහර වෙලාවට එහෙම වෙනවා pro එක හරි ගිහිලද බලන්න