පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Photo Video වගේ app share කරන්න දන්නවද ?.....

Share apps like photos from phone to phone ඔයාගේ Phone එකේ  insall කරලා තියන app share කරන්න අද අපි ඔන්න ඔයාලට කියලා දෙනවා . 

Share apps like photos from phone to phone
ඔයාගේ Phone එකේ  insall කරලා තියන app share කරන්න අද අපි ඔන්න ඔයාලට කියලා දෙනවා . ඔයාගේ Phone එකේ තියන app එකක් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉල්ලුවොත් එකේ නම google play store හොය හොය download කරපු කලේ දැන් ඉවරයි . අපි මේ කියල  දෙන විදිය අනුගමනය කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔය ගේ Phone එකේ තියන App Bluetooth වගේ ඕනේ විදියකට share කරන්න .

මෙන්න මුලින්ම මේ app එක බාගන්න .....
  
දැන් ඔය app එක insall කරගන්න .....
දැන් open කරන්න 


දැන් ඔය පෙන්නන විදියට app මත ක්ලික් කරන්න ...


ඉන්පසු ඔබට අවශ්‍ය app එක මේ ආකාරයට share කරන්න .....
දැන් වැඩේ හරි ..
අප විසින් පලකල තවත් phone සම්බන්ද ලිපි මෙතනින් කියවන්න 0 comments: