පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Visual Basic Programming පළමු පාඩම

Visual Basic Tutorial - 1st lesson visual basic හෙවත් vb යනු ඉගෙන ගැනීමට වටිනා වැදගත් programming language එකක් . මෙමගින් ඔබට ඔබගේ පරිගණක...

Visual Basic Tutorial - 1st lesson
visual basic හෙවත් vb යනු ඉගෙන ගැනීමට වටිනා වැදගත් programming language එකක් . මෙමගින් ඔබට ඔබගේ පරිගණකයට අවශ්‍ය වැඩසටහන් තනිව නිපදවන්න පුළුවන් . ඒ වගේම විවිධ අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය ආකාරයට මෘදුකාංග අන්තර්ජාලයේ නොසොයා තමන්ගේ නමින් තමාටම සකස් කරගන්න පුළුවන් . 
ඔබට අවශ්‍යනම් ඔබට හැදෑරීමට html පාටමාලාවක් දැනටමත් අප වෙබ් අඩවියේ පවතී .


vb පළමු පාඩමට පෙර එය නොමැති ය පහතින් බාගන්න . 
Image result for download button
මෙය install කිරීමේදී product key ලෙස 111-1111111 එකේ ඉලක්කම් යොදන්න .

වීඩියෝව ආරම්භයේදීම cc මත click කර substitles active කරගන්න .


vb පළමු පාඩම පහතින් නරඹන්න . vb අනෙක් පාඩම් වෙත යොමුවීමට මෙතනින් හෝ පහලින් යන්න . 


1 comments:

Unknown said...

Ela ela.
ස්තූතියි