පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සල්ලි මැෂිම YROO නවතී ? අතිශය වැදගත් ලිපියක් .

Yroo stopped ? දැනට ලෝකයේ හොඳම සල්ලි හොයන්න තියෙන වෙබ් අඩවිය තමා yroo කියන්නේ . ඒ ගැන ඔබට මිට ඉහතදී අප පල කර ලිපිය මෙතනින් බලන්න . එත් yr...

Yroo stopped ?
දැනට ලෝකයේ හොඳම සල්ලි හොයන්න තියෙන වෙබ් අඩවිය තමා yroo කියන්නේ . ඒ ගැන ඔබට මිට ඉහතදී අප පල කර ලිපිය මෙතනින් බලන්න . එත් yroo වෙබ් අඩවිය නවතා දැමීමක් ගැන මේ දින වල ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ දන්වාතිබේ . 


ඇත්තටම ඔවුන් විසින් yroo වෙබ් අඩවියේ නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා ලබන සඳුදා එනම් අගෝස්තු  10 වන සඳුදා EDT එනම් Easten Day Light කාලයට අනුව පෙරවරු 9 සිට , ලංකාවේ වේලාවෙන් අගෝස්තු 9 වන ඉරිදා රාත්‍රී 11.30 සිට ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය තාවකාලිකව අක්‍රිය වන බවයි සලකන්නේ . මෙය හැකි තරම් පහලින් share කර ඔබ මෙන් අන් අයද දැනුවත් කරන්න .


0 comments: