පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

WhatsApp ඔන්න දැන් ඔයාගේ Computer එකටත් ...

Whatsapp for your computer ඔන්න ඔයාලට තවත් අලුත් දෙයක් .... මෙන් WhatsApp  දැන් ඔයාගේ Computer එකටත් ... 

Whatsapp for your computer
ඔන්න ඔයාලට තවත් අලුත් දෙයක් .... මෙන් WhatsApp  දැන් ඔයාගේ Computer එකටත් ... 


ඔන්න යාලුවනේ අපි අද ඔයාලට ගේනවා තවත් අලුත් දෙයක් . ඔයාල Phone එකෙන් යන whatsapp දැන් PC එකට .......


මේකෙදි බා කෝඩ් එකක් Scan කරන්න දෙනවා එක ඔයාගේ එකේ යටට යනකොට එක කරන හැටි හොයාගන්න පුළුවන් අවුලක් තිබ්බොත් අපෙන් අහන්නකො.

එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ Mobile whatsapp ගිනුමත් එක්ක සම්බන්ද වෙන එකයි .


වැඩි කතාබහ එපා ..
ඔන්න මේක බාගන්න ...


Facebook Messenger For Windows ලගදීම බලාපොරොත්තු වන්න 0 comments: