පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

හොල්මන් වලට බය යාලුවෝ බයකරන්න මෙන්න තවත් අලුත් සෙල්ලමක් ගොඩක් මෙන්න .. ( NEW )

Scare your friends with pc game යාලුවෝ බයකරන්න  මෙන්න තවත් වැඩක් ..... ඔබත් අත්හද බලන්න

Scare your friends with pc game

යාලුවෝ බයකරන්න  මෙන්න තවත් වැඩක් ..... ඔබත් අත්හද බලන්න( මුලින්ම කියන්න ඕනේ කුඩා ළමුන් හා සුළු දෙයටත් බියවන පුද්ගලයින් මෙය අත්හදා බැලීමෙන් වලකින්න  )


මෙන්න එහෙනම් අපි ඔයාලට කලිනුත් මේ වගේ එකක් දුන්න ... එක Game එකක් 

මෙන්න අපි අරන් තවත් ඒ වගේ හොල්මන් GAME හතරක් හා පොඩි හොල්මන් web අඩවියක් මේවත් නියමයි ........
මේක අපි තම ඔයාලට මුලින්ම කියල දුන්නේ 

game වල කරන්න ඕනේ දේ ඔයාලට හොයගන් පුළුවන් කියල මම හිතනවා ..... අවුලක් තිබ්බොත් අපේ live chat එකට එවන්න .....

මෙන්න එකින් එක කරලම බලන්න ....

ඔන්න එහෙනම් ගිහින්ම බලන්නකෝ ..


 මෙන්න අර වෙබ් එක

මෙන්න Game 1

මෙන්න Game 2

මෙන්න Game 3


කොහොමද කියල යන්න ......

0 comments: