පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

photo crop නොකර instagram upload කරමු

Upload photos to Instagram without cropping FACEBOOK හි අනුබද්ධිත සමාජ ජාලයක් වන INSTAGRAM පාවිච්චි කරන ඔයාල ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඇති මේකේ අප...

Upload photos to Instagram without cropping
FACEBOOK හි අනුබද්ධිත සමාජ ජාලයක් වන INSTAGRAM පාවිච්චි කරන ඔයාල ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඇති මේකේ අපි දාන photos හරියටම සමචතුරාස්රාකාර විදියට crop කරලා කපල තමා දාන්න ඕනේ . නමුත් අද මම කියල දෙනවා කොහොමද crop නොකර instagram එකට photos දාන්නේ කියල 
මේ සඳහා අපිට උදව් වෙන්නේ No Crop & Square for Instagram කියන app එක . එක පහතින් ඔබේ android දුරකතනට ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන් .

ස්ථාපිත කිරීමේ දී පහත පියවර අනුගමනය කරන්න .
app එක open කරාට පස්සේ  මේ වගේ පෙනෙයි . දැන් මේකේ කැමති පින්තුරයක් දාල මේ විදියට ඕනේ size එකට හදා ගන්න . ඕනේ විදියට rotate කරන්නත් පුළුවන් ,


දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඔය පල්ලෙහා screen එකෙන් share කරන එක .0 comments: