පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Torrent Movie දැන් Download නොකර ඔයාගේ Android Mobile එකෙන් හා PC එකෙන් බලන්න .

Watch Torrent Movie Without Download ඔයාල දන්නා Torrent Movie දැන් Download නොකර ඔයාගේ Android Mobile එකෙන් හා Pc එකෙන් බලන්න දැන් ඔය...

Watch Torrent Movie Without Download
ඔයාල දන්නා Torrent Movie දැන් Download නොකර ඔයාගේ Android Mobile එකෙන් හා Pc එකෙන් බලන්න දැන් ඔයාටත් අවස්ථාවක් .

මෙන්න අපි අදත් ඔයාලට ගේනවා ඔයාලට වටින තවත් වැඩ කැල්ලක් .... torrent කියන්නේ ඔයාල ගොඩක් දන්නා දෙයක්නේ ...... 

Torrent වලින් ඔයාල ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ එක එක Software , Game , Movie වගේ දේවල් බනෙකනේ . දන්නවනේ ඉතින් torrent speed එක ගැන එහෙම . torrent ගැන ඔයාල තවත් තොරතුරු ගොඩක් දන්නවා ඇති කියල මම හිතනවා .

ඔය ටොරෙන්ට් එකෙන් ඔයාල බලන Movie දැන් Download කරන්න ඕනේ නෑ . Download නොකර බලන්න ඔයාටත් පුළුවන් .

මේක PC එකෙන් බලන ව්විදිය මේ දවස් වල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි .

එත් ඔන්න අපි අද ගේනවා ඔයාගේ mobile එකෙනුත් Torrent Movie බලන්න විදියක් ...

මෙන්න Pc එකෙන් බලන යට Rox Player එක .


Android Mobile
 එකෙන් බලන විදිය 

මේක ගොඩක් අය අපෙන් ඉල්ලපු දෙයක් . මේක Mobilityflow ලාගේ නිර්මාණයක් . මේකෙන් ඉතා ලේසියෙන් Movie බලන්න පුළුවන් . 
Torrent Video Player මෙය නොමිලේ මෙන්ම මුදල් ගෙවා ද Goole Play store මගින් ලබාගත් හැකි .

මේකේ Pro App එකේ වටිනාකම $2.99 උවද මෙන්න අපි pro app එක නොමිලේ තම ඔයාලට ලබාදෙන්නේ .

Don't wait. Watch now!


තවත් Post එකකින් හමුවෙමු .
0 comments: