පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ADS ඔයාට දැන් Internet එපා කරනවද ? මෙන්න සුපිරි විසදුම (Ads Blocker)

ඔයාටත් මේ Ads හිසරදයක්ද ? ඕනේ තැනක තියන ADS අයින් කරන්න මෙන්න සුපිරි භාණ්ඩයක් 


ඔයාටත් මේ Ads හිසරදයක්ද ? ඕනේ තැනක තියන ADS අයින් කරන්න මෙන්න සුපිරි භාණ්ඩයක් මෙන්න අද අපි ඔයාලට ගේනවා ගොඩක් වටින පොඩි software කැල්ල . ඇත්තට මේක ඉතා කුඩා software එකක් . නමුත් මේකෙන් තියනේ ප්‍රයෝජනේ කියල නිමකරන්න බෑ .

ඔයාල දන්නවනේ අන්තර්ජාලයේ මුදල් සෙවීම සදහා විවිද වෙබ් අඩවි හම්බනෙට ADS දානවා කියල මේවා නිසා අපේ Data පට පට ගල නැති වෙනවා . 
ඒ විතරක් නෙමේ විවිද Virus නිසාද අපේ Computer එකට මේ ads රිංග ගන්නවා . දන්නවනේ ඉතින් සමහර ඒවා 18

මොකක්හරි බාන්න ගියාම ඊටත් වැඩ අවුල් . Ads ගොඩයි මෙන්න දැන් Ad වලට අපට වැඩ දෙන්න බෑ .


අපි අද අරගෙන අව මේ software එක නිසා දැන් මේ ඔක්කොම කරදර ඉවරයි . මේක 100% අතුරු ප්‍රථිපල නැතිව සුපිරියට වැඩ කරනවා .

මෙන්න මේක නිසා web browser එකෙන් web browser එකට Ad Block දදා ඉන්න ඕනේ නෑ . ඕනේ web browser එකට විතරක් නෙමේ Computare ඕනේ තැනක තියන ADS එකට වග කියනවා .

හැබැයි එක අවුලක් තියනවා මේකෙන් ADS වැඩි වෙබ් අඩවි Block කරනවා . එහෙමයි කියල එච්චර අවුල් නෑ . එකකොට කරන්න තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් Exit කරන එක විතරයි .මෙන්න එහෙනම් Download කරගන්න 

Size - 532 KB


0 comments: