පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්න. මෙන්න මෘදුකාංග දොස්තර

පරිගණකයක් භාවිතා කිරිමේදී අපට විවිධා කාර ගැටළු මතුවෙනවා . නමුත් මේවාට වයිරස් ගාඩ් පතිකර්මයක් වුනත් එක හැම වෙලේටම වැඩ නැහැ . ස්ලෝ වෙනවා , ඉඩ...

පරිගණකයක් භාවිතා කිරිමේදී අපට විවිධා කාර ගැටළු මතුවෙනවා . නමුත් මේවාට වයිරස් ගාඩ් පතිකර්මයක් වුනත් එක හැම වෙලේටම වැඩ නැහැ . ස්ලෝ වෙනවා , ඉඩ නැති ප්‍රශ්න එනවා ඒවගේ . අපි කියල දෙනවා මේවා පහසුවෙන් විසඳගන්න පිදිය . කොටින්ම පරිගණක යට දොස්තර කෙනෙක් අද අපි ඔයාලට දෙනවා .
Image result for pc doctor


මේකේ නම kingsoft pc doctor . පහතින් බාගන්න පුළුවන් . අදහස් අපිට යොමු කරන්න අමතක කරන්න එපා . මේකේ විශේෂාංග ගොඩාක් තියනවා .  පරිගණකයට දාලම බලන්නකෝ . 
Image result for download

0 comments: