පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ලංකාවට දෙන්නේ නැති cortana මෙන්න ඔයාටත්

මයික්‍රෝ සොෆ්ට් ආයතනය විසින් හඳුන්වා දුන කොටානා ඔබ දන්නවා ඇති මිට මාස කිහිපයකට පෙර android දුරකථන හිමියන්ට play store මගින් බාගන්න ලබා දුන්...

මයික්‍රෝ සොෆ්ට් ආයතනය විසින් හඳුන්වා දුන කොටානා ඔබ දන්නවා ඇති මිට මාස කිහිපයකට පෙර android දුරකථන හිමියන්ට play store මගින් බාගන්න ලබා දුන්නන  . එත් මේක තාමත් ලංකාවට දීල නැහැ . නමුත් මේකේ සියල්ල ලංකාවේ හොඳට වැඩකරනවා කියල අපි කරපු පරීක්ෂණ වලින් හෙළි වුන . කෙසේ වෙතත් ඔබ කැමති ඇති personal asisstant කෙනෙක් තියාගන්න . මෙන්න ඕන රටකට බාගන්න 


පහත ලින්කුවෙන් බාගන්න . මෙහිදී ඔබ මිට පෙර වෙනත් අඩවියකින් බාගෙන නැත්නම් error පැමිණිය හැකි අතර එහිදී unknown resources allow කරන්න . 
Image result for download

0 comments: