පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

E money 3 වෙනි පාඩම=> paypal සල්ලි payoneer එකට ගෙන අතට ගමු

අපෙ අන්තර්ජාල මුදල් පාඩම් මාලාවේ මීළඟ පාඩම හැටියට අප වෙනත් පාඩමක් ගෙන ඒමට සිතුවද බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කිරීමට සිතමු . අද...

අපෙ අන්තර්ජාල මුදල් පාඩම් මාලාවේ මීළඟ පාඩම හැටියට අප වෙනත් පාඩමක් ගෙන ඒමට සිතුවද බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කිරීමට සිතමු . අද කියලා න්නේ කොහොමද උපයපු මුදල් අතට ගන්නේ කියලා . 
Image result for e money


මම හිතනවා මුලින්ම නොමිලේ debit card එක හදාගන්න ඇති කියලා . ඒ වගේම කට්ට කාල හරි කියක් හරි හොයන ඇති කියලා . ad clicking හිතපු තරම් අවුල් නැහැ කියලත් හිතෙනවා ඇති . මේක වීඩියෝවක් විදියට දාන්නම් . මේක අපි හදපු සිංහල එකක් නම් නෙමේ , මේ විදියට තමා ඒ සල්ලි අතටගන්න ඕනේ . මේ වීඩියෝවේ කියන්නේ කොහොමද paypal සල්ලි අපේ debit එකට ගන්න විදිය. ඊට පස්සේ ඉතින් ලංකාවෙන් ගන්න පුළුවන් , paypal එකටනම් දාන්න අමාරු නෑනේ ,, ඉතින් පහල වීඩියෝව බලන්න . ඖඅක් තිබ්බොත් කියන්නකෝ .

0 comments: