පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔයාගේ phone එකටම එන uninstall කරන්න බැරි system apps අයින්ම කරමු

android දුරකථන භාවිතා කරන අය දන්නවා ඇති phone එක අලුතින් සල්ලි දීල ගනිද්දී පවා apps කිහිපයක් ලබා දීල තියනවා . මේ apps වලින් සමහරක් ඒවා අනිව...

android දුරකථන භාවිතා කරන අය දන්නවා ඇති phone එක අලුතින් සල්ලි දීල ගනිද්දී පවා apps කිහිපයක් ලබා දීල තියනවා . මේ apps වලින් සමහරක් ඒවා අනිවාර්යෙන්  දුරකතනයේ පැමිණෙන apps වන ඇත සමහරක් විශේෂයෙන්ම samsung phones එහෙම pre installed games apps එනවා . ඒවා අයින් කරන්න බැහැ . disable කරන්න විතරයි පුළුවන් . අද අපි කියල දෙනවා ඕනෑම app එකක් disable නොකර uninstall කරලම දාන හැටි .


මේ සඳහා ඔබගේ ජංගම දුරකථනය root කර තිබිය යුතුය . 

root කල නොමැති නම් ඔබට root කර ගැනීමට kingo root වැනි මෘදුකාංගයක් අවශ්‍ය වෙනවා .

පසුව පහතින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට  System app remover කියන app එක දාගන්න .Image result for get it on google play

දැන් පහත වීඩියෝවේ පරිදි පහසුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම app එකක් uninstall කර ගත හැක .

ඔන්න ඒවගේම තම දැන් අපේ Web අඩවියේ ඔයාගේ නමින් Post දාන්න අවස්ථාවක් සලස්වා තිබෙනවා .
ඔයත් ඒ සදහා කැමතිනම් මෙන්න එකතු වෙන්න 


0 comments: