පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පරිගණකයෙන් Android Run කරන්න (Top 5 Free Android Emulators for PC)

හොදම Android Emulators player 5

හොදම Android Emulators player 5
ඔන්න අපි අදත් ගේනවා ඔයාලට මාටින ලිපියක් . Android Emulators player කිවුවම දන්නේ නැති කෙනෙක් නැති තරම් . මෙන්න එහෙනම් App player වලිනුත් හොදම Android Emulators player 5

( 1 ) BlueStacksමේක තම ගොඩක් අය දැනට බාවිතා කරන App player එක . ඉතා මත සරලව  Windows System සදහා බාවිතා කළහැකි මෙය වාර්තාමය වන විට නවතම සස්කරණය තුලින් වඩාත් දියුණු වී තිබේ .

BlueStacks Download( 2 ) Nox player 


වර්තමානය දී තවත් ජනප්‍රිය App player තම Nox App player කියල කියන්නේ . මෙය බොහෝ විට විවිද Android Game play කිරීම සදහා යොදා ගන්නවා . එ සදහම මෙහි විශේෂ පහසුකම් සපයා තිබෙනවා . මෙහි තිබෙන විශේෂ තව වන්නේ සමහර App Player නිසා පරිගණකයේ විවිද දොස ඇති උවත් මෙහි එය ඉතා අවමයි .

Nox App player Download

 ( 3 ) AndyRoid


මෙයත් තවත් ජනප්‍රිය App Player එක්ක . මෙයද මෙහෙයුම් පද්දතියකට ඉතා සරලව ක්‍රියාත්මක වෙනවා . මෙහි ති විශේෂත්වයනම් Android game ඔබේ දුරකථනය සමග remote control  play කරන්න පුළුවන් 

Andy Download කරගන්න 

( 4 ) Droid4x


තවත් App Player එකක වන මෙය ඉතා පහසුවෙන් බවිත කල හැකිය .

Droid4x Download


තවත් App Player එකක වන මෙය ඉතා පහසුවෙන් බවිත කල හැකිය .

Download


0 comments: