පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

clash of clans පරිගණකයටත් [Full screen or windowed]

මේ දවස් වල රටේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ද ගේමක් තමා clash of clans කියන්නේ . මේක super cell ලගේ වැඩක් . කෙසේවෙතත් මෙහි නිකුත් කර තිබෙන්නේ දුරකථන (andro...

මේ දවස් වල රටේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ද ගේමක් තමා clash of clans කියන්නේ . මේක super cell ලගේ වැඩක් . කෙසේවෙතත් මෙහි නිකුත් කර තිබෙන්නේ දුරකථන (android,ios) සංස්කරණ පමණි . අද අප කියා දෙනවා කොහොමද මේක ඔබේ පරිගණකයේ run කරන්නේ කියල . 


මේ සඳහා අප යොදාගන්නේ bluestacks android app player කියන මෘදු කාංගය . bluestacks මෘදුකාංගය  මෙතනින් ගිහින් ගන්න . මෙය බොහෝ දුරට දුරකතනයකට සමාන වේ . එම නිසා මුල්ලින්ම google එක්ක sign වෙන්න . 

දැන් play games කියන එක හොයා ගන්න . 
Image result for play games මේ වගේ සලකුණක් ඇත්තේ . දැන් මේකේ ඔයාගේ account එක register කරන්න . දැන් playstore ගිහින් coc අරගෙන play කරන්න . දකුනූ පල්ලෙහා කෙලවරේ ඇති full screen button . ඒවා කැමති විදියට පාවිච්චි කරන්න . 

දැන් already have a village කියන තැනින් ගිහින් කලින් village එකම ලබාගන්න .

0 comments: