පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

gamers ලාට youtube - සුපිරි වෙබ් අඩවිය

පසුගිය අගෝස්තු 26 වෙනි දා youtube අඩවිය gamers ලා බලා සිටි සුපිරිම නව වෙබ් අඩවියක් විවුර්ත කළේය . මෙය youtube ගෙමින් අඩවියයි . 

පසුගිය අගෝස්තු 26 වෙනි දා youtube අඩවිය gamers ලා බලා සිටි සුපිරිම නව වෙබ් අඩවියක් විවුර්ත කළේය . මෙය youtube ගෙමින් අඩවියයි . 


මේ සඳහා https://gaming.youtube.com/ යන ලින්කුවෙන් පිවිසිය හැක .මෙයට පිවිසි පසු ඔබට පහත පරිදි ඔබේ පරිගණක ක්‍රීඩා පෙන්වයි . මෙහිදී ඒවා පෙන්වන්නේ ඔබේ google account හෙවත් G+ ගිණුමට අනුබද්ධිතවය . මෙහිදී ඔබට ඒ පරිගණක ක්‍රීඩා සම්බන්ද ඇති සුවිශේෂී live අත්දැකීමක් ලබා ගත හැක . සුපිරි gamers ලා live play කරන හැටිත් බලන්න පුළුවන් .

වෙබ් අඩවියට පිවිසි පසු මෙසේ පෙනේවි .

පසුව වෙබ් අඩවියට ගිය විට ඔබට පෙනෙයි ඔබ දැනටමත් සෙල්ලම් කරන පරිගණක ක්‍රීඩා ලොව වටා පුද්ගලයින් හෝ සුපිරි gamers ලා ගහන ආකාරය .මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම පරිගණක ක්‍රීඩා ලෝලීන් වෙනුවෙන්ම සකස් කල වීඩියෝ වෙබ් අඩවියක් ලෙස සැලකිය හැක . ඔබත් පරිගණක ක්‍රීඩා ලෝලියෙක් නම් මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබට ගොඩක් වැදගත් වේවි .

0 comments: