පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

computer hardware තේරෙන සිංහලෙන් : 1 වීඩියෝවෙන්

අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කාලෙක සිට ඉල්ලන ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් මෙම ලිපිය ඔබ වෙත ගෙනෙමු . මෙහිදී අපට හමුවූ හොඳම ඕනෑම කෙනෙක්ට පහසුවෙන් ඕනෑම ...

අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කාලෙක සිට ඉල්ලන ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් මෙම ලිපිය ඔබ වෙත ගෙනෙමු . මෙහිදී අපට හමුවූ හොඳම ඕනෑම කෙනෙක්ට පහසුවෙන් ඕනෑම දැනුම මට්ටමකට සරිලන පරිදි සකස් කල වීඩියෝවක් මෙලෙස ඔබ වෙත ගෙන එමු . මෙහිදී පරිගණකයේ මුලික කොටස් සිට සියල්ල පහ දා දෙමින් fan එකේ සිට සියලුම අංග එකලස් කොට පරිගණකය සකස් කිරීම දක්වා ගෙන යනු ලැබේ .


මෙම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න . මේ වීඩියෝව සම්බන්දයෙන් විශේෂ ස්තුතිය Devinda Ishara වෙත පිදීමට නිහතමානී වෙමු .

0 comments: