පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ලැලැබුවා වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය, සතුට, සෞභාග්‍ය සපිරි සුභ නව වසරක් වේවා...

Wish you happy Happy New Year............!!!!!


Wish you happy Happy New Year............!!!!!


ලැබුවා වූ මේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද PC Wada එක්ක ඉන්න ඔයාල හැමෝටම සුභම සුභ නව වසරක් වේවා .

සිත් විලේ තඹර මල
පූදින්න අරදිනා
මොහොතකට හිරු කුමරු
දිගන්තය හෙලි කලා

නව වසර පුරාවට
පැතුම් මල් පුබුදුවා
කලියුගයෙ මිනිස් කැල
හෙට දිනට සැරසුනා

නවමු හිරු දකින්නට
නැකැත්පත් ගොඩගසා
පරණ හිරු අභියසට
අලුත් මිනිසුන් ගියා0 comments: