පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Hack කල Gangstar Vegas game එක මෙන්න

සුප්‍රසිද්ද android ක්‍රීඩාවක් වන  Gangstar Vegas , අද අප ඔබට mod කල සංස්කරණය හෙවත් hacked apk සහ data ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සතුටින් දන්වමු...

සුප්‍රසිද්ද android ක්‍රීඩාවක් වන Gangstar Vegas , අද අප ඔබට mod කල සංස්කරණය හෙවත් hacked apk සහ data ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සතුටින් දන්වමු .ඒ ගැනයි මේ ලිපිය . 


මෙය ඔබට පහතින් ලබාගත හැකි අතර මෙහිදී ඔබ දැනට install කර ඇති Gangstar Vegas සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කල යුතු වේ . එනම් uninstall කිරීම ප්‍රමාණවත් නැත . gb 1 කට අදික වූ සියලු ගොනු ඉවත් කල යුතුය . පසුව පහතින් apk file එක සහ data file බාගෙන ඒවායින් apk file එක sd card එකටත් data file එක android/obb තුලට යොදන්න . sd card එකේ හරි . මේ වැඩේ පරිගණකයෙන් කරනවානම් පරිගණකයට phone එක usb හෝ වෙන විදියකට connect කරලා මේ file 2 දාන්න . apk එක නිකන් කොහෙට හරි දාන්න . නමුත් දට ෆිලේ එකනම් හරියට තැනට දාන්න . phone එකෙන් කරනවානම් apk එකට මුකුත් කරන්න එපා . data විත්ජරක් අවශ්‍ය තැනට දාන්න .  දැන් ෆොනේ එක අරගෙන අර apk ෆිලේ එක හොයල install කරන්න .ඊට පස්සේ game එක ගහන්න පුළුවන් . මෙහිදී මොකක් හරි lisence ප්‍රශ්නයක් අවොත් download වෙන්න දීල පටන් ගනිද්දිම cancel කරන්න . අවුලක් අවොත් එන්නේ හරියට data එක දැම්මේ නැත්නම් . 

දෙයක් ඉගෙන ගත්තනම් යාලුවන්ටත් එක්ක share කරන්න අමතක කරන්න එපා .

Apk File එක පහලින් බාගන්න .
Image result for DOWNLOAD
Data File එක පහලින් බාගන්න .

Image result for DOWNLOAD

අපේ අලුත් අවුරුදු අප්ප එක ඔබේ android දුරකතනයට දාගන්න අමතක කරන්න එපා .
Image result for get it on google play

0 comments: