පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Microsoft සමග 100% නොමිලේ IT ඉගන ගන්න ..

දිනෙන් දින අලුත් වන තොරතුරු තාක්ෂණ ලෝකය ඉතා පහසුවෙන් සරලව ඉගෙන ගන්න .

දිනෙන් දින අලුත් වන තොරතුරු තාක්ෂණ ලෝකය ඉතා පහසුවෙන් සරලව ඉගෙන ගන්න .

අද කියන්න හදන්නේ තවත් විශේෂ දෙයක් ගැන ඒ තම Microsoft Virtual Academy නැත්තම් සරලව කිවුවොත් MVA . MVA කියන්නේ Microsoft තවත් ඉතා අනර්ග සේවාවක් . ලොවපුර විසිරි සිටින තොරතුරු තාක්ෂණයට ඇල්මක් දක්වන සියලුම දෙනාට  විවිද අංශ ඔස්සේ එම දැනුම Video දර්ශන විශාල ප්‍රමාණයකින් පාඩම් මාලාව MVA ලෙස හදුනනවා . 

මෙය Microsoft සමගම විසින් 100 % ලබාදෙන සේවාවක් .මෙම සේවාව ලබාගැනීමට තිබිය යුතු එකම සුදුසු කම Microsoft  Account එකක් ඔබ සතුව තිබීමම පමණයි . Microsoft  Account  නොමැතිනම් මෙතනින් සාදාගන්න .

ඔබ දන්නා තොරතුරු තාක්ෂණ ලෝකය හැම තත්පරයකදීම යථාත්කාලින වෙනවා . එම සියලු දෙය දැනගැනීමට මෙය හොද මාර්ගයක් .


කිසිදු සීමාවකින් තොරව ඔබට ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන් වන අතර සාර්ථක ලෙස මෙම පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කලවිට ඔබට සහතිකයක්ද ලබාගැනීමට හැකි වෙනවා .බලා නොසිට ඔබත් අදම එකතු වෙන්න 
...............................................................................................

0 comments: