පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Sherlock වගේ වෙන්න මෙන්න අවස්ථාවක් ........

මේක ඇත්තටම සුපිරි Game එකක් ..

මේක ඇත්තටම සුපිරි Game එකක් ..


Game කිවම්ම ඉතින් එක එක ජාතියේ Game තියනවනේ සමහර කිසිම වැඩක් නෑ විනෝදෙ විතරයි . සමහර Game වලින් දැනුමක් ලැබෙනවා . සමහර එවන් මුල්‍ය මය ප්‍රතිලාබ ලැබෙනේ . 

මේ කියන්න යන Game එක වෙනස් . මේක සිතීමේ ශක්තිය දියුණු කරන්න හදපු සුපිරි Game එකක් .
ඔය දන්නවනේ Limbo Game අන්න ඒවගේ. නිවැරදි තීරණ තුලින් තමයි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. Logic Game ගණයට තමයි අයත් වෙන්නේ .

මේකේ නමෙන්ම ඔයාලට කතාව තේරෙනවා ඇති . මේකෙදි අපට තියෙන්නේ ගුප්ත අබිරහස් කාමරයක ඇති පෙහෙලික විසදමින් කතාව සම්පුර්ණ කරන්න .

මේ හි The Room 1,The Room 2 , The Room 3 
කොටස් 3 දැනට නිකුත් වී තිබෙනවා .

ඇත්තටම මේක නොමිලේ ලැබෙන Game එකක් නෙමෙයි . මුදල් ගෙවීමකින් ලබාගත් යුතුයි .

නමුත් Pc Wada තුලින් ඔබට එයා නොමිලේ ලබාගත් හැකි 1 comments:

Minidu Mansara said...

Niyamai bn thanx